Office
Kvačalova 10, 821 08 Bratislava
tel: +421 903 496 664
email: info@piskacie.com
Pískacie Slovenská republika
Piskacietricka.sk s.r.o.
Kulíškova 29, 821 08 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 48 093 181 | DIČ: 2120056477 | IČ DPH: SK2120056477
Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 103524/B
Banka: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 4000 2339 | BIC: TATRSKBX
Pískacie Česká republika
Piskacietricka.sk s.r.o., odštěpný závod
Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1
IČ: 062 21 823 | DIČ: CZ684298301
Obchod Bratislava
Pon.-Pia. 10:00 – 18:00
Sob. 10:00 – 16:00
Mlynské Nivy 10, 82109 Bratislava
email: ba@piskacie.com
tel: +421 902 226 332
Obchod Trnava
Pon.-Pia. 10:00 – 18:00
Sob. 10:00 – 16:00
Štefánikova 37, 91701 Trnava
email: tt@piskacie.com
tel: +421 903 997 688
Obchod Košice
Pon.-Pia. 10:00 – 18:00
Sob. 10:00 – 16:00
Alžbetina 22, 04001 Košice
email: ke@piskacie.com
tel: +421 903 496 665
Orgán dozoru a dohľadu
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj | Odbor výkonu dohľadu | P.O. Box 5 | Prievozská 32, 820 07 Bratislava 27, Slovensko
tel. č.: +421 (0) 2/ 58272 172 alebo 02/58272 104 | fax č.: +421 (0) 2/ 58272 170 | e-mail: ba@soi.sk
Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prostredníctvom nasledujúcej platformy alternatívneho riešenia sporov:
http://ec.europa.eu/odr